Jest umowa na Centrum Muzealno Edukacyjne w Sobieszowie

Dyrektor KPN, Andrzej Raj podpisał w Warszawie umowę na budowę w Sobieszowie Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów. Centrum będzie służyło zarówno mieszkańcom jak i turystom jako miejsce wypoczynku ale też edukacji. Budowa pochłonie 9 582 809.82 zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Fundusz Spójności w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu wynosi 6 652 044,93 zł. Za te pieniądze zostanie wykonana adaptacja dawnego budynku szkoły w Sobieszowie na potrzeby Centrum Muzealno-Edukacyjnego, a także interaktywna ekspozycja edukacyjna oraz zagospodarowanie terenu wokół pałacu na cele edukacyjne. Prace mają zostać wykonane do końca 2018 roku.